На вниманието на учениците от VIII до XI клас

През  2019г. СУ,,Черноризец Храбър“ е партньор

по проекти на Еразъм+. Набираме кандидати за:

 

Лондон – ,,Мастер клас – готвене“- 01.03.-15.03.2019г.        Испания – ,,Фабрика за таланти“ – 30.03.-13.04.2019г.

Италия – ,,Фабрика за таланти“ – 01.05.-14.05.2019г.

 

Изисквания към кандидатите:

  • отлично владеене на английски език

( за Испания и испански език)

  • да не са санкционирани по ЗПУО

 

Срок за подаване – 24.01.2019г