22.05.2019 г.- патронен празник на СУ ,,Черноризец Храбър“

На 22.05.2019 г. СУ ,,Черноризец Храбър“ гр. Пловдив тържествено
ще отбележи своя патронен празник. Събитието ще се състои в двора
на училището от 10:00ч. Заповядайте да се повеселим заедно!