Недопуснати до събеседване кандидати за позицията учител в ЦДО-начален етап

Недопуснати кандидати – до събеседване за позицията учител в начален етап-ЦДО