Недопуснати кандидати – до събеседване за позицията учител в начален етап-ЦДО

Недопуснати кандидати - до събеседване за позицията учител в начален етап-ЦДО