Незаети места за V клас

Ръководството на училището обявява 3 (три) свободни места за прием в V клас.