Неучебни дни месец май

Запознайте се със заповед за неучебни дни месец май.