Нови заповеди за организация на втори учебен срок

Моля, запознайте се със Заповед и график спортни дейности за втори срок и Заповед, график и разпределение на кабинети втори срок тук