Нов физкултурен салон за учениците от I до IV клас в СУ „Черноризец Храбър“

С изцяло обновен физкултурен салон ще започне новата учебна 2017/2018 година за учениците от I до IV клас в СУ „Черноризец Храбър“ . Осигуряването на добра спортна база и изграждането на това изключително съоръжение дава възможност за качествено спортуване, което е изключително важно за здравето на нашите възпитаници. Новият модерен  физкултурен салон ще осигури прекрасни условия за спорт, необходими за пълноценното провеждане на часовете по физическо възпитание, за всички ученици от начален етап.