„Обичам да чета с мама и тате“

 

През месец октомври с учениците от четвъртите класове на СУ „Черноризец Храбър“ се проведе четене на открито в двора на училището с надслов „Обичам да чета с мама и тате“.

 

Чудесната инициатива е пример за насърчаване на любов към книгите у децата от нашето училище. . Също така съвместното  четене на детски книги  създава положителна нагласа и отношение към тях.

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки ученик представи пред своите съученици своя любима книга и прочете част от нея, заедно със своите родители. Децата бяха приготвили книги, които вече са чели и се запознаха и с нови за тях. Героите от страниците оживяха и донесоха много радост на малките читатели и техните родители.

    Децата слушаха с интерес увлекателния прочит на своите родители. Заедно извеждаха поуките от прочетеното. Разговаряха за литературните герои и техните преживявания. Обсъждаха скоро прочетени интересни детски книги, разговаряха за авторите им..
От своя страна и родителите се заслушваха с любопитство и интерес в детското четене. Така в децата останаха не само незабравими спомени за моментите прекарани заедно, но и любовта към книгите завладява бързо всички и  събужда детската любознателност и ги сближава.