Обмяна на опит чрез инициативата „Гост за един ден“ в Национален учебен комплекс по културата с Лицей за изучаване на италиански език и култура в гр. София

Инициативата „Гост за един ден“ продължава с участие на учители и директори от СУ „Черноризец Храбър“ и с посещение на едно изключително място- Националния учебен комплекс по културата с Лицей за изучаване на италиански език и култура в гр. София.