Обучение по „Пари, банки“ в Исторически музей – Пловдив

Ученици от 12 клас и госпожа Ангелова посетиха изложба на ОББ в Исторически музей-Пловдив във връзка с обучението им по Пари, банки и финансови пазари.
Изнесеният интерактивен урок е бил интересен, защото е направена междупредметна връзка с Предприемачество и бизнес и История и цивилизация.