Обяви за участие в проект за Училищно образование и обучение и учителска визита ПОО по програма Еразъм+

Повече информация относно проект Еразъм + и набирането на кандидати за обучение и участие тук.