Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“