Одобрени кандидати след проведено събеседване за свободно работно място за учител ЦОУД-начален етап

ПРОТОКОЛ от 07.03.2023 г

от проведено събеседване за подбор и назначаване на позицията учител в група за ЦОУД – начален етап.

Комисията  за подбор, назначена със Заповед № РД-10-1431 / 28.02.2023 г. на директора на училището, г-жа Елена Кисьова , след проведеното събеседване взе решение на обявената позиция да бъде назначен следният кандидат:

  • Входящ № УР-02-2412 / 28.02. 2023 г.

Резерви: УР – 02-2402/28.02.2023 г.

                 УР – 02-2426/01.03.2023 г.