Озарени пътеки

Читателю!

Предстои ти едно красиво пътуване.

Вземи със себе си усмивка, топлота, ласка. Пази ги, защото ще тръгнеш по озарените пътеки на детските думи. Ще стигаш до светли пристани, където са святите слова – род, родина, будители, свобода… И тогава, читателю, тихо седни и се вслушай в ромона на буквите. Те разказват за обичта към Учителя, пазител на българщина и знание. За правото на избор и градежа на мъжеството и добротата.

Пътеки на благослов и признателност!

Пътеки на вярата и голямата надежда!

Думи, озарени от любов и искреност, за да ни има днес и утре. И всеки е със своето разпятие и своето упование – за светлина и красота!

 

Елена Кисьова,

Директор на СУ Черноризец Храбър”