Организация на учебен процес от 6.12.2021г.

Уважаеми родители и ученици,

След направено проучване за присъствено обучение и дадено съгласие за неинвазивни тестове на повече от 50% от учениците се възстановява присъственото обучение за V-XII клас.

От понеделник присъствено ще се обучават учениците от следните паралелки:

V а, б, в, г, д, е; VІ а, б, в, г, д, е; VІІ а, б, в, г, д, е; VІІІ б; ІХ а; Х а, Х б; ХІ а, б класове.

Учениците и родителите им, които не са дали съгласие за тестване, ще се обучават в ОРЕС. Всички ученици от VIII a, IX б, XII а, б класове също ще се обучават в ОРЕС.

Тестването на учениците от паралелката ще става преди първи час- от  8.00 часа до 8.20 часа.