Отбелязахме Световната седмица на парите

По инициатива на Гражданско сдружение “Будител, на 18.03. 2024 г. съвместно с ПУ
“Паисий Хилендарски”, СУ “Проф. Асен Златаров”-Първомай, организирахме
иновационен лагер под надслов: “Занаятчийница за парите-как да ги управляваме и
защитим?”
Учениците бяха разделени на отбори и търсиха решения казуси, които Джуниър
Ачийвмънт предостаи за работа през Световната седмица на парите. В ролята на
ментори влязоха студенти от Факултета по икономически и стопански науки.
В края на работния процес всеки отбор представи своята презентация с избраната
алтернатива.
Журито в състав проф. Коджабашев, доц. Маргарита Ушева, Стефан Стоянов (бивш
зам.кмет с ресор образование), Ивайло Машев- предприемач и представител на ГС
“Будител” даде обратна връзка и с голямо задоволство направи заключение, че нашите
ученици са финансово грамотни и с предприемачески дух. Умеят да търсят информация,
да вземат информирани решения, да работят в екип и ефективно да презентират.