Откриване учебната 2020/ 2021 година

        Уважаеми родители, скъпи ученици,

На 15-ти септември 2020 г. откриването на учебната 2020/2021 година ще се проведе по малко по-различен начин. Разчитаме на Вашата отговорност за спазване на мерките, точните часове на събиране и влизане в сградата на училището, за да можем заедно да преминем през това предизвикателство без притеснения за здравето и безопасността на всички ни.

Официалното откриване  ще бъде на 15 септември от 10,00 часа в присъствието на учениците от първи, пети и осми клас. Тържеството ще се проведе в двора  на училището, при спазване на противоепидемични мерки – разстояние между паралелки, ученици и гости.

Учениците от 2, 3 и 4 клас се явяват в училището  до 10,35 часа и заемат определените  класни стаи. Влизат в училищната сграда по различно време и от различни входове. От 11.00 часа в класните стаи предстои да се проведат тържествен час на класа по паралелки за откриване на учебната година.

Учениците от 5 до 12 клас се явяват до 10,45 часа и също заемат определените  класни стаи. Влизат в училищната сграда по различно време и от различни входове по ред на заемане на класните стаи.

Класните  ръководители на ученици в прогимназиален и гимназиален етап, да организират и проведат онлайн родителска среща с родителите на учениците от паралелката.  Обсъждат се:

  1. Училищни мерки против корона вируса.
  2. Организация на влизане, престой и напускане на училищната сграда.
  3. Организационни въпроси.

На новопостъпилите ученици са създадени акаунти, които класните ръководите предоставят на родителите.

График за 15.09.2020 г. :

  1. I-ви, V-ти и V ІІІ– ми клас – в 10.00 ч. – откриване на учебната година в двора на училището ( пред сцената)
  2. II-ри клас – 10.40 ч. –  влизане в сградата от западен вход (с рампата)
  3. III-ти клас – 10.40 ч. – влизане в сградата от западен вход (с рампата)
  4. IV-ти клас – 10 .40 ч. – влизане в сградата от северен вход – Север 2
  5. Учениците, обучаващи се на трети етаж – влизане в сградата от западен вход (с рампата) в 10.50 ч.
  6. Учениците, обучаващи се на четвърти и втори етаж  – влизане в сградата от източен вход  – 10.45 ч

Всички ученици ще се допускат в училище с униформи и маски!

Мерките за работа в СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ГР. ПЛОВДИВ през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 може да намерите тук

Пожелаваме на всички ученици, учители и родители успешна и ползотворна учебна година !!!

От училищното ръковоство