Открита практика във II e клас- „Интердисциплинарен подход в обучението в начален етап за формиране на ключови компетентности на учениците“

Открита практика на Мирослава Чалъкова, БЕЛ – литературно обучение, II е клас