Открита практика в IV e клас- „Интердисциплинарен подход в обучението в начален етап за формиране на ключови компетентности на учениците“

Открита практика на Ели Иванова, Математика, IV е клас