ОТКРИТ УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В III-ти клас за Деня на будителите

В навечерието на един от духовните български празници, учениците от трети клас ни внедриха в час и ни потопиха в незабравените дела на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Празникът протече под формата на открит урок и викторина с въпроси отдадени на делото на будителите. Учителката, която бе съученичка на участниците, въвеждаше бързите отговори на черната дъска с тебешир.

Чухме рецитал на стихотворението „Аз съм българче“от патриарха на българската литература-Иван Вазов.

Всички третокласници запяха химна на училището с все глас. Така почетоха патрона на нашето училище- Черноризец Храбър, един от блестящите представители на старобългарската литература.

 

 

Не пропуснаха да споменат делото и на останалите български будители – Васил Левски, Христо Ботев, Васил Априлов, Петър Берон , Димитър и Константин Миладинови, Добри Войников,Софроний Врачански, Неофит Рилски и Любен Каравелов.

Празникът вървеше към своя край, когато пред цялата публика излезе Димана – незряща ученичка от трети клас, написала авторско послание за будителите  и го представи пред всички, а след нея останалите участници тържествено поднесоха цветя пред портретите на: Георги Раковски, Христо Ботев, Иван Вазов, Елин Пелин, Паисий Хилендарски, Георги Бенковски и Захари Стоянов.

Трябва да знаем и помним хората, които са ни дали светлина и са ни учили на четмо и писмо!

Накрая на тържеството в залата заехтя песента-“ Да се знае, да се помни“, която развълнува всички.

Ръководството на училището награди малките си участници с прекрасни тефтери и химикалки в знак на отличното им представяне и упорития им труд!

Честит празник будители!