Отличени разработки от ученически конкурс „140 години Търновска конституция“

В приложения документ може да сезапознаете с наградените ученици от конкурса

CCF17102019_0057