ОТЛИЧНИЦИТЕ от „малките матури“

На проведеното Национално външно оценяване по математика на IV-ти клас учениците от  СУ „Черноризец Храбър“ показаха, че упоритият труд и старанието се възнаграждават. Всичките 140 деца се представиха достойно, за което ги поздравяваме!

Поздравления и за  деветимата абсолютни шампиони, които са получили максималния брой /100 точки/.

Мария Ангелова Гаговска – 4 б клас

Християна Тодорова Узунова4 б

Петър Нанчев Мараджийски – 4 в клас

Сияна Иванова Кънчева – 4 в  клас

Димитър Антонов Бакалов – 4 г  клас

Стилиян Петров Малинов – 4 г  клас

Елица Веселинова Гюлева – 4 д  клас

Павел Иванов Генчев – 4 д  клас

Кристиан Атанасов Станкин – 4 е клас

 Средният бал за училището  е 78,73. По предмети:

  • по български език и литература – 83,00 от 100 т.
  • по математика – 74,38 от 100т.

Общият резултат на училището е най-високият в района, а сред останалите общо 151 училища за областта се нареждаме по математика на 12-то място!

Поздравяваме децата за старанието, родителите – за подкрепата  и не на последно място  учителите – за техния професионализъм и отдаденост!

Желаем успех в следващия етап на обучение на порасналите ни деца!