„От раклата на баба“

На 29 март учениците от III „а „и III „д“ клас съвместно със своите учители г-жа Драгостинова и г-жа Дамянова върнаха техните родители към българските корени. Възпроизведоха български песни, танци и обичаи „От раклата на баба“.

За учениците бе интересно да разберат как са се обличали, как са се забавлявали, сродявали техните баби и дядовци, как са били възпитавани.

Всичко това събрано в нашите обичаи и традиции, вплетено в приказките, песните, танците, запазено  и предавано в родовете ни.

Да го съхраним!

Да продължим да търсим и да се учим от народната мъдрост!

И всичко започна по стара българска традиция с хляб и сол.