Патронен празник на СОУ „Черноризец Храбър“

Патронния празник на СОУ „Черноризец Храбър“ ще отбележим на 14 май от 10:00 часа, както и изпращането на нашите дванадесетокласници.