„Подкрепа за успех“

СУ “ Черноризец Храбър“ работи по проект „Подкрепа за успех“ с идея за подкрепа в обучението на учениците.

Сформирани са общо 8 (осем) групи за учебната 2019 /2020 година.