Поетичен хербарий

През месец май се проведе литературен конкурс „Поетичен хербарий” организиран от Мария Харалампова- учител по Английски език в начален етап. В него взеха участие учениците от 3 и 4 клас. Събрахме и записахме стихотворения, посветени на Родината, пролетта, цветята и красотата. Всичко красиво започва през пролетта. Децата са истинските живи цветя. Нека им дадем крила да полетят. Да играят, да обичат и да творят.
 Вижте видеото!