Поздрав за Рождество Христово – 2020 г.

ВИДЕО

Да бъде свят на благоденствието и човешката радост! Да има светлина и сияние в детските очи! Рождество Христово да е Рождество на вярата, смирението и всеопрощаващата любов! С благослов към голямото семейство на СУ „Черноризец Храбър“!

Елена Кисьова