Покана за РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за бъдещите ПЪРВОКЛАСНИЦИ