ПОКАНА

На 10.07.2018 г. ( вторник) от 10:30 ще се проведе заседание на Обществения съвет при СУ „Черноризец Храбър“