Посещение в Медицински университет Пловдив

С учениците от VII клас се организира посещение в Медицински университет -гр. Пловдив.

Катедра химични науки беше наш любезен домакин, който организира Ден на отворените врати. Нашите ученици демонстрираха знания и умения по Химия. Взеха активно участие в практически лабораторни дейности, като производство на различни лекарствени форми, проверка на тяхното качество, както и приготвянето на охлаждащ гел с репелентни свойства.

За възпитаниците на СУ „Черноризец Храбър“ беше удоволствие да се докоснат до атмосферата на Медицински университет гр. Пловдив.

Благодарим за поканата от тяхна страна и ще продължим да развиваме сътрудничеството си с тях!

Снимки: Медицински университет -Пловдив