Посещение на учениците от СУ “Черноризец Храбър” в парламента