Посещение на ученици от 12 клас в аграрен учиверситет на 28.04.2023 

Снимки и споделени емоции от посещението