Празник на литературата

Актьорски талант и изключително завладяващо присъствие на сцената показаха учениците от училището ни, които участваха в Празника на литературата в галерия „Тракарт“. Пред очите на развълнувани родители, съученици и учители малките актьори се претвориха в образите на герои от изучавани в часовете творби. Участниците от четвърти и пети клас представиха приказки за животни и символа на училището – Лъвчето. По-големите  пресъздадоха откъси от творби на Чудомир, Алеко Константинов и Йордан Йовков. Празникът завърши с изпълнение на прекрасната песен на Богдана Карадочева „Дано“.