Празнична програма посветена на 40 -годишния юбилей на СУ „Черноризец Храбър“