Препис на “Рибния буквар” в СУ “Черноризец Храбър” – Пловдив

 На 6 юни 2024 г., в СУ “Черноризец Храбър”  по случай 200 години от отпечатването на “Рибния буквар” официално  бе представен Препис на книгата, направен от ученици от 5 до 11 клас. В кратко тържество взеха участие ученици 4 до 11 клас и присъстваха представители на цялата училищна общност. Слово произнесе Директорът на училището г-жа Елена Кисьова.