Прием и записване след основно образование в неспециализираните училища

Прием и записване след основно образование в неспециализираните училища

Необходими документи за записване в училището след I класиране, в което ученикът е класиран са:

  • заявление до директора
  • оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  • оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.
  • работно време: от 8:00 до 17:00 часа
  • Информация за ползване на общежитие