Пети клас 2022/2023

2022-2023 :

Окончателен списък на приети и разпределени ученици по паралелки: СПИСЪЦИ 5 клас и класни ръководители


В приложението можете да се запознаете със списъците на класираните ученици в пети клас за учебната 2022-2023 година. ЛИНК

Само класираните външни ученици (не са завършили IV клас в СУ „Ч. Храбър) е необходимо да представят в срок  до 07. 07.2022 г., 16.30 ч. оригинал на удостоверение за завършен начален етап и да попълнят заявление за записване.

След посочения срок местата на учениците, непредставили оригинален документ, ще бъдат обявени за СВОБОДНИ.

Обявяване на свободните места – на 08.07.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================================================

2021-2022 :