Първи клас 2023/2024

Споделяме с Вас най-важните моменти от ежедневието на децата в училище. Това, което искаме да споделим с Вас, е вдъхновението. Вдъхновението да работиш за бъдещето. Запознайте се с „Един прекрасен ден в любимото училище“!


Анкета за проучване нагласите на родителите на бъдещите първокласници, потребностите на учениците и възможностите за тяхното удовлетворяване.

Линк към анкетата: https://forms.gle/qxGpFFJrf1Bn65n28


 

Малко информация за училището!

************************************************************************************

Нашето училище – СУ „Черноризец Храбър“

***************************************************************************************

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ  в първи клас за 2023/2024 г.

Уважаеми родители,

От 10 май 2023 година стартира кандидатстването за прием в първи клас за новата учебна година в Пловдив

През 2023 година електронно централизирано класиране и записване на деца в първи клас ще се проведе за седми път в Пловдив. Чрез нея се спестява време на родителите и се повишава информираността им. Чрез системата приемът на ученици е улеснен.  Всичко важно за приема на ученици в първи клас родителите могат да намерят на  сайта на електронната система на Община Пловдив http://priem.plovdiv.bg

Кампанията за прием на ученици в първи клас за новата учебна 2023/2024 година ( за родените през 2016 година деца) започва на 10 май. Родителите могат да кандидатстват онлайн чрез електронната система за прием на ученици на Община Пловдив – http://priem.plovdiv.bg, където ще бъдат обявени свободните места. По-ранното подаване на заявления не носи предимство – важно е да бъде спазен крайният срок, който за първото класиране е 31 май 2023 г. Резултатите от него ще станат ясни на 2 юни. Следват още две класирания – на  15 юни и 27 юни.

Беше приета промяна в критериите, свързана с адресната регистрация. При смяна на адреса (настоящ или постоянен), когато последният и предходният адрес са в района на едно и също училище, ще се взема под внимание регистрацията на предходния адрес за определяне на уседналостта. Добавен е и нов критерий за децата, които завършват предучилищното си образование в детските градини, прилагащи Монтесори педагогика. За тях се предвиждат допълнителни 2 точки, ако родителите желаят децата им да продължат образованието си в паралелките, работещи по Монтесори.

Тъй като предстои да бъдат направени промени в структурата на данните, свързани с приетите изменения и допълнения в правилата, то всички създадени чернови на заявления за кандидатстване ще бъдат анулирани и родителите ще получат известия на електронните си пощи. Затова препоръката към родителите е да не бързат с въвеждането на данни в електронната система преди да е стартирала кампанията.

Системата за прием в първи клас ще бъде достъпна за родителите на адрес priem.plovdiv.bg

Всички заинтересовани могат да се запознаят с правилата от публикуваната актуална информация на интернет страницата на системата за прием priem.plovdiv.bg в раздела с „Нормативни документи“. https://priem.plovdiv.bg/regulatories

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив –

Критериите и точките, които носят, могат да бъдат намерени в Приложение №2 към наредбата  –

 

Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас -Приложение № 1  –   

Заявление за записване – Приложение №3  –  

График на дейностите!

**************************************************************************************************

               


=============================

Наръчник за родители на първокласници

Скъпи родители,

Подготовката за тръгване на училище е от изключително значение за правилното адаптиране на детето към новата среда, както и за постигането на високи резултати в образователния процес. Ето защо, преди да изпратите детето си  в първи клас, е добре да сте наясно с някои важни аспекти от училищния живот.

Наръчникът за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители!“ е авторски продукт на Асоциация Родители.

Той е предназначен за родителите на първокласници. Mоже да се ползва също от начални учители и други специалисти – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители.

Наръчникът цели да подбуди диалог между семейството и училището, да стимулира добри взаимоотношения между родители и учители.

Той разглежда физическите, психическите и социалните аспекти на училищния живот. Съдържа полезна информация за храненето и дневния режим на децата. Помага за развиване на навици за усвояване на учебния материал, дава полезна информация за джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет. Насочва как да се разговаря с учителите и класния ръководител и как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си.

Изданието излиза в актуализиран вид всяка година от 2009 година насам.  Можете да  откриете в електронен вариант няколко от изданията тук  :


=============================