Първи клас 2018/2019

Прием 2018-2019 г.

 

Уважаеми родители, в прикачените файлове ще намерите :

1. Утвърдения График на дейностите за 2018 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив (същият е публикуван на интернет страницата на електронната система).

2. Изпратено за разпространение предложение за прессъобщение по въпроса (за информация).

Прессъобщение_график_2018

Решение и Протокол от 15.02.2018 г. на Общински съвет – Пловдив, с са приети корекциите в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

В приложенията с районите на училищата няма промени.

Предстои финализиране на корекциите в електронната система, за което ще бъдете уведомени допълнително.

По предварителни прогнози кандидатстването по електронен път ще е през месец май, а първото класиране – в началото на месец юни.

Новите документи са публикувани на интернет страницата на системата за прием priem.plovdiv.bg, от където родителите могат да се запознаят с всички промени.

Наредба прием 1 клас 2018

Решение 38

Приложение 1 2018

Приложение 2 2018

Приложение 3 2018

В по-голямата част от училищата на град Пловдив има места за всички желаещи.

За училищата, за които желаещите са повече от местата, основното предимство е за живеещите по настоящ адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.

Децата, с настоящ адрес извън град Пловдив, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата.

По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Само спазването на крайния срок ще е важно. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група, затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на месец май.

Родителите ще могат да подават своите заявления онлайн. Тези, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.