Първи клас 2017/2018

Покана за родителска среща

Разпределение на класните стаи за провеждане на родителската среща- 1 клас

Списък на записаните ученици по класове за I клас 2017-2018

Списък – 1 a клас- Велева

Списък – 1 б клас- Пенцова

Списък – 1 в клас- Василева

Списък – 1 г клас – Димитрова

Списък 1 д клас – Рангелова

Списък 1 е клас – Райчева

Прием в първи клас през учебната 2017/2018

 • За учебната 2017-2018 година СУ „Черноризец Храбър“ ще сформира 6 паралелки за І клас.
 • За учебната 2017-2018 година СУ „Черноризец Храбър“ обявява 138 свободни места за бъдещи първокласници
 • За учебната 2017-2018 година СУ „Черноризец Храбър“ ще сформира 6 групи за ЦДО за І клас, според броя на подадените заявления.

Централизирано класиране за прием в първи клас

 • Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
 • Приложение №  1 – образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в централизирано класиране за прием в първи клас
 • Приложение №2КРИТЕРИИ за прием в първи клас
 • Приложение № 3 – Заявление за записване

Район на прием на  СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив

 • Прилежаща територия на училището
  ж.к. Тракия  – по скицата в приложението
 • Приложение – скици на района на СУ „Чернориец Храбър“

Организационни /технически въпроси

Документи за записване се приемат от 02.06.2017 г. /след първо класиране/  всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в сградата на училището.

График на дейностите по прием на ученици в 1-ви клас

Програма-прием-1 кл- 2017-2018 год.

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящото централизирано класиране за прием в първи клас предстои изработване на електронна платформа за кандидатстване. За повече информация посетете сайта на Община Пловдив.

Подадените до момента заявления в училището са невалидни !

 

untitled

Уважаеми родители, приемът на учениците в първи клас за учебната 2017/2018 година ще е по електронен път, съгласно приетата с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г. на Общински съвет – Пловдив, Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив 

Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. В по-голямата част от училищата на град Пловдив има места за всички желаещи. За тези учебни заведения другите предвидени критерии няма да имат определена тежест.

За училищата, за които желаещите са повече от местата, основното предимство е за живеещите по настоящ адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.

Децата, с настоящ адрес извън град Пловдив, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата.

По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Само спазването на крайния срок ще е важно. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група, затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на месец май.

Очаква се системата да стартира към края на месец април 2017 година, когато родителите ще могат да подават своите заявления онлайн. Тези, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.