След завършен седми клас

Записването на ученици на II етап на класиране ще се осъществява от 8:00 часа на 05.07.2017 г. до 16:30 часа на 07.07.2017 г. Учениците се записват като подават следните документи:

  • Заявление до директора (по образец от училището)
  • Оригинал на свидетелство за основно образование
  • Копие от акт за раждане на ученика