След завършен седми клас

Записването на ученици след първи етап на класиране започва от 04.07 до 06.07.2018 г. от 8.30 до 16.30 часа.

Учениците се записват като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
  3. Удостоверение за преместване