Прием ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година

СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив приема ученици в ОСМИ клас за учебната 2019/ 2020 година за обявените свободни места в следните паралелки:

Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“ с  интензивно изучаване на английски език – 1 свободно място

Профил: „Предприемачески“ с  интензивно изучаване на  испански език – 1 свободно място

  1. Приемане на документи за кандидатстване за обявените свободни места по паралелки до 02.09.2019 г.:
  •      Заявление
  •      Копие на Свидетелство за основно образование

2. Обявяване на класираните ученици – 05.09.2019 г.

3. Записване на учениците – до 10.09.2019 г.

Училищна комисия по заповед № РД-10-2523/ 05.08.2019 г. класира кандидатите по балообразуващите предмети за обявените паралелки, както следва:

  • Български език и литература
  • Информационни технологии

и Резултатите от НВО