Първи клас

Мило дете, скъпо семейство!

Очакваме Ви да станете част от нас, от училище СУ „Черноризец Храбър”, което спазва хубавите традиции и се променя постоянно. Напомняме Ви: избирайки нашето училище, Вие избирате:

  1. Целодневно обучение от 8.00 до 17.30 ч., като всеки клас има свой учител и учител ЦДО;
  2. Обучение от квалифицирани и грижовни педагози.
  3. Занимания по избор- спортни дейности (футбол, народни танци, шах);
  1. Игротека, “Елемент”;
  2. Работа по проекти

На Вашето дете ще дарим и знания, и обич. Ще го въведем в тайните на науката и в магията на приказките. Ще му покажем, че Книгата е приятел, че няма прегради пред устремения към успеха. И най-важното-ще го научим на отговорност, благородство и смелост да отстоява своите идеи и решения.

Благодарим Ви за доверието!

СУ  „Черноризец Храбър” гр. Пловдив разполага стаи за занимателни игри и дейности по интереси; една  ресурсна стая за работа с деца със специални образователни потребности; 4 компютърни кабинети за прогимназиален и гимназиален етап и един компютърен кабинет, специално оборудван за начален етап. Учениците се занимават активно със спорт . Училището има  физкултурен салон; с 1 фитнес-зала; с 2 открити спортни площадки; с  актова зала за тържества и събрание; с медицински кабинети; с учебни  кабинети по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, чужди езици

Елена Кисьова

Директор на СУ “Черноризец Храбър” гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

КАНИМ ВИ ДА ПОСЕТИТЕ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И УБЕДИТЕ В
ПРЕДИМСТВОТО ВАШИТЕ ДЕЦА ДА СА УЧЕНИЦИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”!