Прием V клас – резултати

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

за учебната 2021/2022 година

 Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че записването на учениците, приети от други училища, класирани по документи за прием в пети клас, ще бъде от 08.07 до 12.07.2021 г. За целта се попълва заявление за записване и се представя оригинал на удостоверението  за завършен начален етап.

Свободните места (при незаписани ученици) по паралелки ще се публикуват след на 13.07.2021 г.

Резултати от класирането тук

                                                 Директор