Нов модел на обучение

  • Това е видео представянето на модела 1:1 през погледа на учениците от 8а

https://youtu.be/7ObCaZBkXNA