Присъствен учебен процес от 12.04.2021г. до 30.04.2021г.

Уважаеми родители, учители, ученици,

със заповед на Министъра на здравеопазването zapoved-rd-01-220-08-04-2021  се възобновява присъственият учебен процес за:

  • учениците от 1-ви до 4-ти клас;
  • учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график:                                                                                       -от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;                               -от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.

За обявения период /12.04.  –  30.04. 2021г./ останалите класове ще се обучават от разстояние в електронна среда – Google Classroom, според седмичното разписание на съответните паралелки.