ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

    Съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране и провеждане на олимпиадите и заповед № РД-01-675/ 02.11.2022 г. на началника вна РУО-Пловдив, общинският кръг се провежда във всяко училище, в което има поне един ученик, желаещ да се яви.

    За учениците от IV,  VII и от VIII до XII клас кръгът се провежда на 11.12.2022 г. от 9,30 ч. в училищата с желаещи да се явят, тъй като участниците работятт върху едни и същи задачи в цялата област. За учениците от V и  VI клас могат да се явят най-късно до 11.12.2022 г. включително. Т. е. може за всички ученици олимпиадата да се проведе на 11 декември.

 Бланки на декларациите за информираност и съгласие и за конфиденциалност ще намерите в Правилата, които са публикувани на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания„. Бланка 1, бланка 2.

    При малък брой желаещи да участват, може да се допусне яваване на ученици в сградата на друго училище по уговорка на двамата директори само за учениците от  IV,  VII и от VIII до XII клас.

РУО Пловдив