Проект „Училищен плод“

СОУ „Черноризец Храбър“ участва по Проект „Училищен плод“.
Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.
Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици.

І_б-09044 І_в-09045 І_е-_09042

Схема „Училищен плод“ – Държавен фонд Земеделие