Пролетна ваканция

Запознайте се със заповеди пролетна ваканция на директора:

  1. Заповед – пролетна ваканция I – XI клас 
  2. Заповед – график и ваканция за XII клас