Промени в дневния режим от 13.11.2020г

Уважаеми колеги, родители и ученици,

във връзка с въведеното обучение от разстояние за учениците от VІ до ХІІ клас и спазването на разпоредбите на Наредба № 10 за организация на дейностите в  училищното образование (чл.7 ал. 6- продължителност на учебните часове) въвеждаме нов дневен режим за учениците  от VІ и VІІ клас, които се обучават от разстояние в електронна среда. Продължителността на учебните часове се намалява до 30 минути,  а междучасията се увеличават с 10 минути. 

Временен дневен режим в сила от 13.11.2020г.