Първа родителска среща за бъдещите първокласници

На 23.03.2017г. се проведе първата родителска среща за бъдещите първокласници.

Присъстваха много родители на деца от детските градини от района.